Bu kitapta tanıtılan bazı büyücüler gibi Nicolas medyum yaptıklarıyla yaptığı iddia edilen şeylerle ünlenmiştir 1330 civarında fransa’daki  Pontoisede doğan flanel paris te el yazması satıcılığı ve katiplik yapıyordu 1418 de öldü ve fransanın başkentine gömüldü Flamelin ölümünden iki yüzyıl sonra hakkında çeşit çeşit hikaye ortaya çıkmaya başladı 1612 le livre des figures bieroglyphiques adlı kitapta medyum hakkında bir dizi iddia yayımlandı birincisi simyacılık sanatını mükemmelleştirerek felsefe taşını ürettiği, ikincisi bu efsanevi maddenin yardımıyla hem çok zengin olduğu  hemde karısı ve kendisi için ölümsüzlüğü  sağladığıydı.

İddia lara göre okuyamadığı gizli bir kitap eline geçtikten sonra simyayla ilgilenmeye başlamıştı kitabın tercümesinde yardım almak için ispanyay gitmiş ve orada tanıştığı hiristiyanlığa geçmiş bir Yahudi kitabın abra melin kitabının bir parçası olduğunu tespit etmiştir medyum kitabın şifresini çözmüş ve kısa süre sonra simya sanatını geliştirmeye başlamıştı Abremelin Kitabınında on beşinci yüzyılda yazıldığı varsayılırken kitabın en eski el yazmasının yaklaşık 1608 tarihli olmasıda ilginçtir medyum efsanesi giderek büyüdü ve (ölümsüz olduğu için) on yedinci yüzyılda görüldüğü iddia edildi ayrıca ısaac newton theatrum chemicum kitabının küçük bir bölümünde medyum tartıştı daha yakın tarihte ise harry potter  serisinde (1997-2007) bir krakter olarak ortaya çıkan medyum kitapta felesefe taşını icat eden kişi olarak sunulur.